Poți utiliza sistemul informatic indiferent de anvergura afacerii tale, în orice tip de magazin. Soluția CENTO® automatizează toate operațiunile, elimină procedurile manuale, consolidează informațiile din departamentele și punctele de lucru, oferă managementului rapoarte de analiză pentru susținerea deciziilor. Sistemul informatic oferă echipei de management controlul complet asupra activităților și resurselor de la magazine. Este ideal pentru volume mari de operațiuni în retail.

APROVIZIONARE

Calculează cantitatea optimă de produse, în funcție de vânzările realizate, sezonalitate, stocul existent, perioadă de vânzare, etc. Verifică stocurile critice stabilite la produsele de bază, care nu trebuie să lipsească din magazin și atenționează asupra lor. Automatizează procesul de întocmire a comenzii și trimiterea ei la furnizori.


RECEPȚIE MARFĂ

Automatizare prin utilizarea codurilor de bare, verificarea facturii furnizorului cu comanda transmisă acestuia, obținerea automată a NIR-ului, încărcarea stocului


ÎNCASĂRI

Se pot opera încasări cu toate instrumentele de plată existente pe piață: numerar, card bancar, bonuri de masă, bonuri cadou, vauchere. Pentru o încasare se pot utiliza mai multe instrumente de plată iar calculul sumelor încasate și a restului este realizat automat. Încasările și plățile făcute pe fiecare casă și operator sunt evidențiate pentru ca operațiunile cu valori monetare să fie sigure și responsabile.
Încasările realizate în bănci sunt înregistrate automat în program, prin importul acestora din conturile on-line ale băncilor.
Analiză încasări - gruparea încasărilor pe numerar, bancă, bonuri de masă și bonuri cadou pe firmele emitente, grupare încasări pe agent comercial, pe tură, pe magazin, pe o perioadă aleasă;


EVIDENȚĂ STOCURI MARFĂ

Stocurile sunt evidențiate cantitativ - valoric, automat în urma înregistrării documentelor de intrare (facturi, avize, note de transfer), a documentelor de ieșire (bonuri fiscale, facturi, avize, note de transfer, bonuri de consum, procese verbale perisabilități), procese verbale de inventar. Valoarea mărfurilor este evidențiată automat în urma introducerii NIR-urilor, proceselor verbale de schimbare de preț și descărcării de gestiune.


CONTROL DEPLIN ASUPRA ACTIVITĂȚILOR, MĂRFURILOR, FINANȚELOR

Toate activitățile desfășurate în sistem se fac în urma identificării operatorului cu user și parolă în baza cărora primește drepturi de operare. Astfel, stabilirea prețurilor, promoțiilor, politicilor de fidelizare, plăți, inventare, transferuri, bonuri de consum sunt realizate numai de persoanele care au aceste responsabilități. Realizarea inventarelor se face rapid, utilizând echipamente tehnologice moderne, fără a opri procesul de vânzare. Predarea și primirea banilor de la lucrătorii comerciali se face cu verificarea facilă a încasărilor și dispozițiilor de plată. Valorile materiale și financiare furnizate de sistem în urma înregistrării documentelor, sunt disponibile în orice moment pentru a putea fi verificate cu fapticul. Conducerea firmei poate fi sigură de respectarea procedurilor de lucru, prețurilor de vânzare, politicilor de fidelizare a clienților, promoțiilor, resurselor financiare și stocurilor de marfă.


DOCUMENTE OBLIGATORII

Toate documentele cerute de legislația în vigoare sunt disponibile în orice moment: Registrul de casă, Raportul de gestiune zilnic, Schimbările de preț, Notele de intrare - recepție (NIR-uri)


MANAGEMENT

Datele obținute prin utilizarea sistemului în activitatea curentă sunt transformate în informații de valoare necesare deciziilor printr-o serie de rapoarte: Viteza de rotație a stocurilor, Raport de aprovizionare optimă, Stocuri la limita de avertizare, Adaos comercial pe produse, Adaos comercial pe grupe de marfă, Topul vânărilor de marfă, Rulaj marfă într-o perioadă, etc.


pos-vanzari

INTERFAȚĂ VÂNZĂRI

Programul dispune de o interfață de lucru ergonomică, intuitivă, pentru a face procesul de vânzare cât mai ușor și rapid, cu eliminarea greșelilor de operare. Este compatibil cu un număr mare de modele de echipamente fiscale (imprimante fiscale și case de marcat), cu un număr ridicat de modele de cititoare de coduri de bare de banc sau portabile și cântare pentru automatizarea procesului de vânzare, toate cu un ridicat nivel de fiabilitate. Modulul susține vânzările chiar și în condițiile de avarie a rețelei sau a serverului de date.


EVIDENȚĂ SOLDURI FURNIZORI

Pe baza recepțiilor, a termenelor de plată și a plaților efectuate, obțineți automat evidența clară a datoriilor către furnizori și a termenelor scadente.
Plăți furnizori cu split TVA - plățile facturilor scadente la furnizori le realizați direct din program, TVA-ul este splituit automat (conform legii), ordinile de plată aferente sunt obținute automat și trimise în aplicația on-line a băncii dumneavoastră (doar pentru băncile cu care este realizată comunicarea). Mai aveți doar de semnat aceste ordine de plată pentru a realiza plățile.

Măriți accesibilitatea produselor dumneavoastră și creșteți numărul de potențiali clienți la care vă adresați prin deschiderea unui magazin on-line. CENTO® este pregătit să comunice cu acesta pentru a prelua automat comenzile primite de la clienți, transmite prețurile și stocurile produselor, pentru a realiza comenzile la furnizori sau livrările de marfă. Administrarea acestui centru de profit se face rapid și eficient


SUSŢINEREA VÂNZĂRILOR

Aplicare politici de discount, fidelizare clienți, promoții, integrarea în sistem a cântarelor cu imprimantă de etichete (autoservire) și a cântarelor ce comunică on-line cu echipamentul de vânzare, realizare vânzări cu facturi


ADMINISTRARE FINANCIARĂ

Aveți o imagine de ansamblu a lichidităților disponibile în conturile bancare și în casă, pentru managementul optim al fluxul de numerar și pentru calculul automat al sumelor ce trebuie să le virați în contul de TVA


CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ PROFESIONALĂ

Beneficiați de consiliere și asistență profesională, pentru adoptarea celor mai bune practici pentru activitatea dumneavoastră odată cu implementarea acestui sistem informatic.